När det gäller skydd för svenska spelare som ägnar sig åt gambling online, eller det som ingår i begreppet Igaming, så finns ett kraftfullt koncept som bär namnet ansvarsfullt spelande. I detta stora koncept ingår Stödlinjen och Spelpaus, vilket är två saker som ger ett kraftfullt skydd för alla svenska spelare på den licensierade svenska spelmarknaden. Ja, egentligen är det casinos med spelpaus som är det som äger kraften, medan Stödlinjen fungerar som ett komplement till denna funktion. På denna sida kan du läsa om Stödlinjen och vad detta är, samt vilka olika motsvarigheter det finns för de som spelar casino utan svensk licens.

Vad är Stödlinjen

Efter att den nya svenska spel lagen trädde i kraft den 1 januari 2019, så måste alla spelbolag på den svenska spelmarknaden uppfylla kriterierna för ansvarsfullt spelande. Detta för att kunna inneha en svensk spellicens och få rätten att vara verksamma på den svenska spelmarknaden. I det konceptet ingår att uppvisa information om samt att alltid ha en länk till det som går under namnet Stödlinjen. Detta är då ett svenskt organ som erbjuder samtal och råd, samt psykologisk hjälp för spelmissbrukare samt de som inte har kontroll på sitt spelande.

Här handlar detta om en nationell stödfunktion som tillsammans med alkohollinjen, aklkoholhjälpen.se och slutaröka linjen ingår i Socialdepartementets stödinsats för utsatta som inte har kontroll på dessa saker. När det gäller Stödlinjen är denna enbart till för att ge stöd och hjälp till spelmissbrukare och de som har pengaspelsproblem. Denna hjälpinsats drivs av Karolinska Sjukhuset samt Centrum för psykiatriforskning. Stödlinjen har funnits sedan 1999, och är idag något som ingår i det som kallas för ansvarsfullt spelande på den svenska spelmarknaden.

Detta erbjuder Stödlinjen

Faktum är att Stödlinjen erbjuder hjälp till alla som lider av spelproblem eller är spelmissbrukare. Här spelar det ingen roll om du spelar casino utan spelpaus och svensk licens, eller om du spelar casino med svensk licens. Vad som kan sägas är att det är lättare att komma i kontakt med dem vid spel på casino med svenska licens, då de alltid syns med länkar på dessa spelsidor. Vidare läser du om vad Stödlinjen erbjuder och vilka områden de är verksamma inom.

Stödlinjens hjälp till spelare

Den stora hjälper ger stödlinjen till dig som spelar casino utan svensk licens eller på den svenska spelmarknaden. Här ges en rad olika verktyg där du kan ta reda på om just du ligger i riskzonen med ditt spelande. Med andra ord fungerar Stödlinjen både som ett förebyggande verktyg, samt en hjälp för dig som redan sitter fast i ett spelbegär. Detta finner du som enskild spelare och självhjälp hos Stödlinjen:

 • Information och kunskap om vad spelproblem och spelberoende egentligen är och hur det fungerar samt vilka faktorer som driver ditt begär.
 • Personlig information och verktyg för dig som har motivationen att ta tag i ditt spelbegär och förändra detta på egen hand.
 • Möjligheter att få hjälp av andra via professionella hjälp och stödgrupper. Information om att ta hjälp av anhöriga och hur du tar kontroll över din ekonomi.

Stödlinjen hjälper anhöriga

När någon spelar för mycket casino utan spelpaus och ställer till problem i sitt liv, kan detta också drabba familj och anhöriga. Här kan det vara allt från att hela tiden behöva låna ut pengar, till psykologiska och känslomässiga problem. Även här kommer Stödlinjen att vara en plats där de anhöriga kan få hjälp och råd över hur de ska hjälpa och ta kontroll över situationen.

 • Fakta om information om spelmissbruk och hur du begränsar katastrofens omfattning gällande anhöriga.
 • Hur du ska hjälpa och stötta en person med spelproblem.
 • De ekonomiska och juridiska aspekterna som ibland kan vara något som är kopplat till spelmissbruk.

Stödlinjens yrkeshjälp

Utöver personlig hjälp och direkt stöd till anhöriga i kontakt med spelmissbruk, erbjuder också Stödlinjen en professionell yrkeshjälp. Här handlar det om att bidra med information och statistik till alla de som arbetar inom vård och omsorg där de kommer i kontakt med spelmissbrukare. Nedan ser du lite om vilken professionell hjälp som ges till vårdsektorn:

 • Hur det går till att upptäcka ett spelproblem och vid vilken tidpunkt ett spelande ska anses som ett problem.
 • Olika behandlingsprogram mot spelmissbruk
 • Statistik på hur många spelmissbrukare och personer i riskzonen som finns på den svenska spelmarknaden.

Stödlinjen på casino utan spelpaus

Att kunna få hjälp vid spelproblem och spelmissbruk, är inte något som är unikt för den svenska spelmarknaden. Det unika kan dock vara att det system och den hjälp som finns är så pass väl utbyggd. Som ett stort exempel finns du inte Spelpaus på casino utan svensk licens, och du finner heller inte samma omfattande hjälp som den svenska Stödlinjen erbjuder.

Trots detta finner du dock hjälp. När du spelar casino utan spelpaus och svensk licens kallas detta inte för ansvarsfullt spelande. I det fallet seglar du på internationella spel vatten och hjälpen faller under det som kallas responsible gambling. Även här handlar detta om något som står för att spelbolagen ska göra vad de kan för att skydda sina spelare. Nedan ser du vad detta omfattar:

 • Information och verktyg för att kunna kontrollera sitt spelande.
 • Regler och förordningar om hur marknadsföring av spel får göras.
 • Koppling till Stödlinjens internationella motsvarigheter, såsom GamCare och GamAware.